Giselle

Dada Masilo

By: Ilona Roesli

Na Swan Lake, Romeo en Juliet en Carmen blijft ook Giselle niet onaangeroerd door de Zuid-Afrikaanse choreografe Dada Masilo. Haar herinterpretaties van klassieke balletuitvoeringen nemen  wereldwijd een grote vlucht. Ook Giselle gaat gepaard met Masilo’s liefde voor het klassieke negentiende-eeuwse ballet. Concessies doen, doet ze echter niet. Haar Zuid-Afrikaanse herinterpratie neemt in Giselle niet de vorm aan van een twist of ondertoon. Ze haalt een ogenschijnlijk vergezicht de stadsschouwburgen binnen. Maar de bezoeker die op zoek is naar een degelijk en romantisch ballet kan beter rechtsomkeert maken. Masilo’s Giselle is namelijk het beloftevolle steegje van een drukke winkelstraat.

Dada Masilo Giselle schrit_tmacher justDANCE!

Dada Masilo Giselle schrit_tmacher justDANCE!

Met een Britse, koloniale knipoog in de kostuums en een Zuid-Afrikaanse heelmeester als leider van de Wili’s, zijn Masilo’s interventies doorgesijpeld in elk detail van het narratief. Ook toont ze grote sympathie voor de bijrollen in Giselle. Door gezamenlijke kreten en fluisteringen of kleine vertellingen geeft zij stem aan iedereen op het podium en onstaater een gemeenschapsgevoel. Maar de gemeenschap in Giselle is genadeloos. Wanneer Giselle verliefd wordt op de aristocraat Albrecht en erachter komt dat hij al verloofd is met een ander, blijft ze niet alleen achter met een gebroken hart, maar wordt ze ook uitgelachen om haar naïviteit.

Dada Masilo Giselle schrit_tmacher justDANCE!

Dada Masilo Giselle schrit_tmacher justDANCE!

De muziek, gecomponeerd door Philip Miller is geen vriend van het publiek. Een grimmige ondertoon evolueert in een benauwende bas die – als een deur die open en dicht gaat door de tocht – schelle aanhoudende klanken doorlaat van hoge noten. Masilo’s Giselle is inderdaad niet degelijk en romantisch. Maar dankbaar is de combinatie van de uitgelaten Zuid-Afrikaanse bewegingen, Millers composities en het grimmige narratief. Het geheel zoekt zijn weg in je lichaam op een manier die alleen kan worden uitgevoerd door gulle artiesten zonder schroom.

Dada Masilo Giselle schrit_tmacher justDANCE!

Dada Masilo Giselle schrit_tmacher justDANCE!

In een wereld waarin we terms als hybriditeit, multiculturalisme, globalisatie en wereldburgerschap gebruiken is het gebrek aan andere culturele stemmen en een dominante westerse canon frappant. Met tot gevolg dat kunstenaars zoals schrijvers en choreografen, en verhalenvertellers in het algemeen, deze vastgeroeste narratieve herinterpreteerden in een hedendaagse context. Zo schoten het aantal literaire studies in ‘Black British Women Writing’ and het aantal sociaal-artistieke praktijken die kunstenaars verbinden met vluchtelingen bijvoorbeeld, in ijltempo omhoog.

Dada Masilo Giselle schrit_tmacher justDANCE!

Dada Masilo Giselle schrit_tmacher justDANCE!

De netelige opgave van deze voorbeelden draait al snel om vragen als: wat is het effect van het isoleren en bestuderen van een groep individuen als je wilt dat ze tot de canon gaan behoren? Sociaal-artistieke praktijken roepen al snel vragen op die behoren tot het domein van de politiek en gaan minder snel over esthetiek en kunst. Alsof een sociaal-politieke context als smet op het blazoen van de kunstenaar is.

Dada Masilo verweeft thema’s en stemmen, die nog missen in de hedendaagse canon, met haar esthetische en choreografische praktijk. En ze doet het organisch, en misschien nog belangrijker, met vrolijk je-m’en-foutisme.